Telefonische bereikbaarheid

U belt het secretariaat voor:

  • Afspraken voor raadplegingen tussen 7u en 12u
  • Huisbezoeken: tussen 7u en 10u
  • Praktische vragen: tussen 8 en 12u

U belt met een arts voor:

  • Dringende medische vragen
  • Uitslagen van bloedonderzoek en radiologie (bij problemen vragen wij terug te komen ter bespreking tijdens een consultatie)
  • Zie schema bij info consultaties

We mogen niet ingaan op telefonische vragen naar voorschriften en invullen van attesten, dit om wettelijke redenen. Graag hiervoor een afspraak te maken en zelf te komen naar de praktijk.